HAKKINDA

   Mehmet Görmez Kimdir?

1959 yılında Gaziantep’te doğdu.
İlköğrenimini Nizip’te, orta öğrenimini Gaziantep İmam-Hatip Lisesinde tamamladı.
1983’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yükseköğrenime başladı.
1987’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
Hadis Anabilim Dalında başladığı yüksek lisansını 1990’da Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve eserleri adlı tezi ile tamamladı.
1988’de bir yıl süreyle Kahire Üniversitesinde inceleme ve araştırmalarda bulundu.
1994’te Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu adlı teziyle doktorasını bitirdi.
1995-1997 yılları arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dersler verdi.
Anadolu Üniversitesi İlahiyat ön lisans programının hazırlanmasında görev aldı.
1997-1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere’de bulundu.
1998’de yardımcı doçent, 1999’da doçent oldu.
2001-2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi.
2006 yılında profesör oldu.
2003 yılında Diyanet İşleri Başkan yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2003-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 2010-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı.
Yayınlanmış birçok eseri bulunan Prof. Dr. Mehmet Görmez, evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.

 

ESERLERİ

 

Kitaplar
Gençliğin Anlam Arayışı 2021
İslam'da Zor Zamanlar Bir Okuma Usûlü 2021
Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu, Otto Yayınları, Ankara 2020.
Hadis İlminin Temel Meseleleri, Otto Yayınları, Ankara 2018.
Küresel Dünyada Din Diyanet ve Medeniyet, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2017.
Kalbin Erbaini, Otto Yayınları, Ankara 2014.
Sünnet ve Hadisin Aktüel Değeri, Kitâbiyât Yayınları, Ankara, 2006.
Gazzâli’de Sünnet Hadis ve Yorum, Kitâbiyât Yayınları, Ankara, 2006.
Musa Carullah Bigiyef, (Rusça), I. Baskı, Kazan, II. Baskı, Leningrad, 2005
Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara I. Baskı 1997, II. Baskı 2000.
Musa Carullah Bigiyef, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1994.

 

Kitap Çevirileri
Kur’an-ı Kerim Âyet-i Kerimelerinin Nurları Huzurunda Hâtun, (Musa Carullah’tan), Kitâbiyât Yayınları, Ankara I. Baskı 2000, II. Baskı 2001.
Kitâbu’s-Sünne, (Arapça: Musa Carullah’tan), Ankara Okulu Yayınları, Ankara I. Baskı, 1998, II. Baskı 2000.
Kitâbu’z-Zühd, (Arapça: İmam Ahmed b. Hanbel’den), Mehmet Emin Özafşar ile birlikte, İz Yayıncılık, İstanbul 1993, I-II.
Sünnet Müdafaası I-II, (Arapça: Muhammed Ebû Şehbe’den), Mehmet Emin Özafşar ile birlikte, Rehber Yayınları, Ankara 1990.

 

Makaleler
“What Directed The Classic Orientalism Into Hadith Research”, The Muslim World, USA, 2006.
“Islam and The Religious Other”, Comparative Studies in Society and History, USA, 2006.
“Islamophobia: New Form of Anti-Semitism”, Leuven Academic Querterly, Brussels 2005.
“İşkâliyetu’l-Menhec fi Fehmi’s-Sunne ve’l-Ahâdis”, el-Buhus el-İslâmiye, Amman, 2004.
“Ebû Zerr el-Ğifarî Biyografileri üzerine”, İslâmiyât, C. V, S. 2, ss. 177-182.